Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej Akceptuję

Dla chcących wiedzieć więcej...

Klasyfikacje olejów

ACEA – Specyfikacje europejskie
Europejskie instytucje ACEA, ATC, ATIEL i CEC wspólnie opracowały i rozwijają system jakościowy, znany powszechnie jako EELQMS. Każdy dostawca oleju silnikowego – dealer lub producent- używający do oznaczenia swoich produktów specyfikacji ACEA jest zobowiązany do przestrzegania zasad określonych przez EELQMS. Producenci muszą ponadto legitymować się certyfikatami ISO 9001 lub 9002 i złożyć wobec ATIEL pisemną deklarację potwierdzającą pełną zgodność z regulacjami EELQMS.

O specyfikacji olejów silnikowych – ABC
Aby ułatwić poruszanie się po oznaczeniach olejowych poniżej wyjaśniamy najczęściej spotykane skróty:

ACEA – Association des Constructeurs Europeens de l’Automobile – Europejskie Stowarzyszenie Konstruktorów Pojazdów Samochodowych
API – American Petroleum Institute – Amerykański Instytut Naftowy
ATC – Additive Technical Council – Rada ds. Dodatków
ATIEL – Association Technique de I’Industrie Europeenne des Lubrifants – Europejskie Stowarzyszenie Techników Przemysłu Środków Smarnych
CEC – Co-ordinating European Council for the development of Performance Tests for the Transportation Fuels, Lubricants and Other Fluids – Europejska Rada Konsultacyjna ds. Rozwoju Badań Eksploatacyjnych nad Paliwami, Środkami Smarnymi i Płynami Stosowanymi w Transporcie
CoP – Code od Practice – Zasady postępowania, Procedury
EELQMS – European Engine Lubricant Quality Management System – Europejski System Zarządzania Jakością Środków Smarnych
ERC – European Registration Centre – Europejskie Centrum Rejestracji
SAE – Society of Automative Engineers – Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych

Klasyfikacja ACEA
Aktualnie obowiązująca klasyfikacja ACEA dzieli oleje silnikowe wg możliwości ich zastosowania na 3 grupy:

– Ax/Bx – oleje do silników benzynowych oraz wysokoprężnych samochodów osobowych i lekkich dostawczych
– Cx – oleje “ekologiczne” o niskiej zawartości popiołu, przeznaczonych do silników benzynowych i wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych i dostawczych dostosowanych do nowych norm czystości spalin.
Ex – oleje do mocno obciążonych silników Diesla

ACEA -klasa Ax/Bx
A1/B1 A3/B3 A3/B4 A5/B5

Oleje przeznaczone do silników benzynowych i wysokoprężnych, w których używa się olejów o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości, gdzie lepkość HTHS wynosi 2,6-3,5 mPa*s

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach do silników benzynowych  i
wysokoprężnych o wydłużonym przebiegu między wymianami oleju i w trudnych warunkach
eksploatowania.

Stabilne oleje o stałym
wskaźniku lepkości i wysokich parametrach do silników benzynowych i silników Diesla z wtryskiem bezpośrednim. Nadają się także do tych silników, w których zaleca się użycie klasy A3/B3

Stabilne oleje o stałym wskaźniku lepkości i wysokich parametrach do silników benzynowych i wysokoprężnych o wydłużonym przebiegu miedzy wymianami oleju, korzystających z olejów o niskim współczynniku tarcia i niskiej lepkości gdzie lepkość HTHS wynosi 2,9 – 3,5 mPa*s.

 

 

 

Klasyfikacja jakościowa wg API dzieli oleje silnikowe na 2 grupy:

-oleje do silników benzynowych, pierwsza litera oznaczenia S – Serwice
-oleje do silników Diesla, pierwsza litera oznaczenia C – Commercial
Następujące po nich kolejne litery ułożone są w porządku alfabetycznym z zachowaniem reguły im wcześniejsza litera alfabetu, tym dana klasa starsza. Oznaczenia olejów mogą obejmować (i najczęściej obejmują) obie kategorie: benzynowe i Diesla np. API SL/CF, oznacza to, że dany olej może być stosowany zarówno do silnika benzynowego, gdzie producent przewidział klasę SL, jak i silnika Diesla, wymagającego klasy CF.

Uwaga:
zawsze należy stosować się do wskazań producenta silnika.

Klasyfikacja olejów hydraulicznych

Obecnie funkcjonują –w odniesieniu do własności użytkowych i jakościowych – dwie klasyfikacje olejów hydraulicznych:
wg DIN 51 524 cz. II i III oraz wg ISO 6743/4 wraz z odpowiednimi normami krajowymi.

Klasa Jakości:

Oleje kategorii HH – rafinowane oleje mineralne bez dodatków uszlachetniających; stosowane do słabo obciążonych systemów, nie stawiających specjalnych wymagań w zakresie właściwości przeciwzużyciowych np. w starszych typach maszyn rolniczych i budowlanych.
Oleje kategorii HL – rafinowane oleje mineralne zawierające inhibitory korozji i utleniania; stosowane do umiarkowanie obciążonych hydrostatycznych układach hydraulicznych urządzeń stacjonarnych, w pomieszczeniach gdzie występuje mała zmienność temperatury otoczenia. Jest to najbardziej uniwersalna i najszerzej stosowana grupa mineralnych olejów hydraulicznych.
Oleje kategorii HR – rafinowane oleje mineralne zawierające inhibitory utleniania, korozji oraz modyfikatory lepkości; stosowane do umiarkowanie obciążonych systemów pracujących w zmiennych temperaturach otoczenia. Oleje kategorii HR maja bardzo ograniczone zastosowania.
Oleje kategorii HLP/HM – głęboko rafinowane oleje mineralne wraz z dodatkami przeciwzużyciowymi (AW), przeciwzatarciowymi (EP) i inhibitorami utleniania; stosowane w typowych, mocno obciążonych, hydrostatycznych układach hydraulicznych, przy wysokim cisnieniu, gdzie zachodzi potrzeba dobrego wydzielania wody przy zmiennych temperaturach otoczenia.
Oleje kategorii HVLP/HV – głęboko rafinowane oleje mineralne wraz z dodatkami przeciwzużyciowymi (AW), przeciwzatarciowymi (EP), inhibitorami utleniania oraz modyfikatorami lepkoći; przeznaczone są do stosowania we wszystkich rodzajach urządzeń hydraulicznych, stosowanych w stacjonarnych i mobilnych układach hydraulicznych, w trudnych warunkach pracy, szczególnie tam, gdzie występują wysokie ciśnienia, podwyższona temperatura i jest wymagana dobra filtrowalność w szerokim zakresie temperatur.
Oleje kategorii HLPD – głęboko rafinowane oleje mineralne wraz z dodatkami przeciwzużyciowymi (AW), przeciwzatarciowymi (EP), inhibitorami utleniania oraz modyfikatorami lepkości; Zawierają również detergenty i dyspergenty.

Pobierz plik PDF z naszym opracowaniem